Uvjeti prodaje

UVJETI PRODAJE NA WEB TRGOVINI GRA-MA ČAKOVEC

 

PODACI O TRGOVCU

Prodavatelj proizvoda (u daljnjem tekstu: trgovac) ponuđenog na ovim stranicama je TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11, REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 47782362413, registrirana kod Trgovačkog suda u Varaždinu, br. Tt-01/645/3 putem svoje Web trgovine Gra-ma Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 15, Tel. +385 40 328 720, za dječja igrališta +385 40 328 724, Fax. +385 40 328 496, E-mail info@grama-trgovina.com,

Web trgovina Gra-ma Čakovec posluje odvojeno od Građevinsko-vrtnog centra i poljoprivredne ljekarne Gra-ma Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 15 te trgovina i poljoprivrednih ljekarni Gra-ma (trgovine).

 

KUPAC (POTROŠAČ)

Kupac (potrošač) je posjetitelj internetske trgovine koji odabere najmanje jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe, pošalje ga prodavatelju te plati naručenu robu. Potrošač je svaka fizička osoba koja je zaključila ugovor o kupnji ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

 

REGISTRIRANI KORISNIK

Registrirani korisnik je svaka osoba koja izradi korisnički profilna internetskim stranicama Web trgovine Gra-ma Čakovec. Na registriranog korisnika podjednako se primjenjuju uvjeti trgovca kao i na potrošača.

 

OPĆE NAPOMENE

Kupnjom potrošač pristaje ne sve uvjete i ostale odredbe prodavatelja te se smatra da je s njima bio upoznat i da ih kupnjom bezuvjetno prihvaća.

Na pravne odnose između trgovca i potrošača odnose se i Izjava o svojstvima drva (pristup preko proizvoda dječjih igrališta) i Opće sigurnosne upute (pristup preko poveznice na dnu naslovne stranice web trgovine) te su ta pravila sastavni dio ugovora o kupnji.

Ovi Uvjeti određuju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na www.grama-trgovina.com i www.djecjaigralista.hr, uključujući i www.tobogan.hr.

Tekst ovih Uvjeta besplatno je dostupan svim potrošačima.

Korištenje sredstava daljinske komunikacije trgovac ne naplaćuje.

Uvjeti prodaje (cijene i drugi uvjeti) na web trgovini mogu biti različiti od uvjeta prodaje u trgovinama.

 

OBJAVA

Objavljeni proizvodi s istaknutom cijenom ne smatraju se ponudom te eventualno učinjena narudžba od strane kupca ne obvezuje prodavatelja.

Objava sadrži prikladno sadržajan opis objavljenih proizvoda dostatan za adekvatnu procjenu proizvoda i donošenje odluke o kupnji.

SLIKE koje se koriste su ne moraju biti slike proizvoda. Slike proizvoda, osobito onih prirodnog porijekla (npr. kamen, drvo i dr.), mogu značajno odstupati od originala. Slika proizvoda ne može vjerno odražavati stvarni dojam koji je različit od slike proizvoda na web trgovini, a ovisi o količini svijetla, kutu gledanja, stanju proizvoda (mokar, suh i dr.) i drugim okolnostima, tako da ta odstupanja mogu biti znatna.

Očigledne pogreške ili pogreške u objavi ne obvezuju prodavatelja.

Zbog mogućih nesporazuma, priopćenja učinjena telefonom ili nekim drugim oblikom komunikacije izvan elektroničkog sustava web trgovine ne obvezuju prodavatelja.

Sve objave sadrže obavijesti potrebne kupcu tako da mu može biti jasno koja su njegova prava i obveze vezane uz kupnju.

 

DEKLARACIJA i DRUGE INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Kada je to propisano, proizvode prati deklaracija i ostala propisana dokumentacija. Na zahtjev kupca mogu mu se obavijesti o robi koje nisu sadržane na web trgovini dostaviti putem telefaxa ili elektroničke pošte ili se ga može uputiti na neku od internetskih stranica koje sadrže detaljne informacije.

 

CIJENE PROIZVODA I TROŠKOVI PRIJEVOZA (DOSTAVE)

Potrošač će na adekvatan način biti upozoren na to da maloprodajna cijena ne može biti/nije istaknuta ako priroda proizvoda ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna te cijene te ostalim troškovima prijevoza (dostave) ili poštanskim uslugama odnosno, da ti troškovi mogu biti naplaćeni.

Maloprodajna cijena može biti personalizirana na osnovi sustava automatskog donošenja odluka.

Sve su cijene proizvoda izražene kao maloprodajne, u važećoj valuti, s obračunatim PDV-om.

Za proizvode za koje propisi nalažu da im cijene moraju biti izražene u jedinici mjere – cijena je izražena za jedinicu mjere i za pakiranje s obračunatim PDV-om.

Cijene proizvoda su u pravilu fiksne, a samo iznimno mogu biti promjenjive na što će kupac biti upozoren.

Objavljene cijene NE sadrže TROŠAK PRIJEVOZA (DOSTAVE) i TROŠAK prijevoza (dostave) NIJE SASTAVNI DIO UGOVORA O PRODAJI. Trgovac će na zahtjev potrošača koji adekvatno popuni narudžbu elektroničkim putem, u njegovo ime i za na njegov račun, pronaći adekvatan prijevoz, ovisno o karakteru i vrsti naručenog proizvoda, ali NE ODGOVARA za robu i prijevoznika. U takvom slučaju cijena prijevoza (dostave) može biti sastavni dio OBRAČUNA i RAČUNA za prodani proizvod (sadržavati će napomenu da se radi o cijeni dostave za web shop ili sličnu formulaciju).

U pravilu, trošak prijevoza (dostave) je fiksan.

Iznimno od prethodne odredbe, moguća su odstupanja između naznačene težine i njoj pripadajućeg troška prijevoza (dostave) te konačnog troška prijevoza (dostave) kojeg plaća kupac zbog:

 • potrebe pakiranja robe na palete radi posebnih zahtjeva dostave te karakteristika robe (stavljanje veće količine robe na palete i/ili u posebnu dodatnu ambalažu i dr.),
 • paletne dostave ili dostave tzv. gabaritne robe kao iznimke po cjeniku dostavljača (špeditera),
 • dostave na lokacije koje su iznimka po cjeniku dostavljača (špeditera) kao npr. dostava na otoke ili udaljene krajeve,
 • ponovne dostave,
 • dostave pouzećem,
 • naređenih mjera od strane države (npr. obvezna doplata na pošiljke povodom akcija Crvenog križa i sl.),
 • promjene cijene goriva,
 • potrebe dodatnog osiguranja transportu vrjednijih pošiljaka.

Učinjenom narudžbom smatra se da potrošač prihvaća takva odstupanja.

Cijene prijevoza (dostave) odnose se samo na dostavu unutar Republike Hrvatske.

 

NARUČIVANJE

Naručivanje robe je moguće tijekom 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem te trgovac nema nikakvih obveza u odnosu na narudžbe pristigle izvan sustava i navedenog oblika.

Potrošač može iznimno otkazati cijelu ili dio narudžbe i to dostavom odgovarajuće izjave elektroničkom poštom na info@grama-trgovina.com, ali samo ukoliko izjava pristigne trgovcu prije nego je naručene proizvode predao na prijevoz (otpremu).

Ukoliko trgovac nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučiti će one koje može, ali će potrošaču dostaviti obavijest u elektronskom obliku o tome kao i o mogućnostima naknadne dostave.

 

PLAĆANJE

Naručena roba može se platiti na jedan od tri načina:

 1. pouzećem gotovim novcem ili karticama neposredno prijevozniku, ukoliko prijevoznik ima mogućnost primiti takav oblik plaćanja ili
 2. unaprijed (tzv. predračunsko plaćanje) prijenosom s računa potrošača na račun trgovca ili
 3. karticom, korištenjem sustava WSPay.

Potrošač prilikom narudžbe treba odabrati jedan od oblika plaćanja i prema njemu obaviti plaćanje.

Ukoliko potrošač prilikom narudžbe navede da će robu preuzeti u poslovnici, trgovac neće organizirati prijevoz, ali tada se na ovakvu prodaju primjenjuju isključivo uvjeti prodaje putem web trgovine. Pod poslovnicom se smatra sjedište web trgovine u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 15.

U tom slučaju smatra se da je potrošaču proizvod stavljen istog dana na raspolaganje, pod uvjetom da je narudžba plaćena i od tog trenutka rizik slučajnog oštećenja ili propasti stvari prelazi na potrošača.

Kod dostave paketa do 31,5 kg težine potrošač može odabrati jedan od tri oblika preuzimanja odnosno plaćanja: POUZEĆEM ili plaćanjem UNAPRIJED ili KARTICOM korištenjem sustava WSPay.

Kod tzv. gabaritnih pošiljaka, pošiljaka čija težina je iznad 31,5 kg, paletne dostave, pošiljaka većih ili nestandardnih dimenzija, dječjih igrališta, tobogana i sl., kupac može odabrati jedan od dva oblika plaćanja: plaćanje UNAPRIJED ili KARTICOM korištenjem sustava WSPay.

Trgovac u svakom slučaju može od potrošača zatražiti plaćanje UNAPRIJED ukoliko procijeni da postoje opravdani razlozi.

Ukoliko potrošač odabere opciju plaćanja POUZEĆEM i ukoliko to mogućnosti prijevoznika dopuštaju, plaćanje može obaviti neposredno dostavljaču jednokratno gotovim novcem ili bankovnom kreditnom ili debitnom karticom (jednokratno).

Ukoliko potrošač odabere način plaćanja UNAPRIJED, uz obavijest o prijemu narudžbe primiti će elektronički automatski generirani UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE sa svim potrebnim elementima za plaćanje te uplatu treba obaviti na osnovi tih podataka. Potrošaču se u tom slučaju neće dostavljati posebni predračun ili ponuda. Ukoliko potrošač ne plati iznos naveden u Univerzalnom nalogu za plaćanje u roku od 5 dana i ne dostavi DOKAZ O UPLATI putem elektroničke pošte, narudžba će se automatski otkazati bez daljnje obavijesti. Na isti način će se postupiti ukoliko je pokušaj plaćanja KARTICOM korištenjem WSPay sustava nemoguće autorizirati.

Naručeni proizvod s troškovima dostave potrošač može platiti i korištenjem sustava WSPay (plaćanje KARTICAMA). WSPay je siguran sustav za on-line plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay potrošaču i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica izvodi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu. Popis prihvatljivih kartica nalazi se na naslovnoj stranici Web trgovine.

Bez obzira na oblik plaćanja, potrošaču se izdaje račun u papirnatom i/ili elektronskom obliku koji mu se dostavlja uz pošiljku ili odvojeno poštom ili elektronički. Račun se izdaje iz trgovčevih elektroničkih baza podataka (ERP).

Na zahtjev potrošača uz navođenje točne oznake OIB-a, izdaje se R1 račun.

Račun se dostavlja na adresu koju je potrošač naveo u narudžbi kao adresu plaćanja.

 

POTVRDA NARUDŽBE

Obavijest o potvrdi narudžbe potrošač će primiti automatski generiranu poruku u elektronskom obliku.

Bez obzira na potvrdu narudžbe, trgovac može odbiti isporuku (otkaz narudžbe) kada za to postoje opravdani razlozi (npr. nema proizvoda na skladištu, utvrđeni su nedostaci na proizvodu, nemogućnost dostave u razumnom roku, ponašanje potrošača prije ili nakon narudžbe i dr.) ili zbog drugih opravdanih razloga.

 

OTPREMA I DOSTAVA

Prema ovim Uvjetima u rok se, bez obzira na kontekst u kojem se ovaj termin koristi, računaju samo radni dani (ponedjeljak - petak, osim subote, nedjelje, blagdana i neradnih dana).

U pravilu, dostava se obavlja dostavom unutar 5 dana.

Iznimno, dostava može potrajati i do 15 dana u slučaju isporuke gabaritne robe, dječjih igrališta ili njihovih elemenata, proizvoda na paletama, proizvoda nestandardnih dimenzija, zbog dostave u udaljene krajeve, dostave u rijetko naseljena mjesta, otoke i mjesta u koja se dostava ne obavlja svaki dan ili zbog nastupa objektivnih poteškoća u dostavi.

Rokovi mogu biti produljeni uslijed nastupa okolnosti na koje trgovac nema utjecaja (prirodne nepogode, epidemija, odluke vlasti, situacija u prometu, veliki broj narudžbi i sl.).

U pravilu, rok isporuke počinje teći od prvog idućeg radnog dana računajući od dana registracije narudžbe, kod plaćanja unaprijed od prvog idućeg radnog dana računajući od dana vidljive uplate na računu trgovca, a kod plaćanja karticama od idućeg dana računajući od dana obavljene autorizacije od strane trgovca.

Ukoliko su proizvodi odmah na raspolaganju otprema će se izvršiti odmah po primitku narudžbe, ali samo jednom dnevno. U pravilu, pošiljke se otpremaju do 10,00 sati radnog dana. Narudžbe zaprimljene nakon toga, opremiti će se idućeg radnog dana.

Dostava na otoke i rijetko naseljena mjesta te mjesta u koja se dostava ne obavlja svaki dan u Republici Hrvatskoj obavlja se po posebnom rasporedu, u pravilu jednom u 3-5 dana u tjednu - prema rasporedu dostavne službe.

Ukoliko naručeni proizvod nije na raspolaganju, trgovac će potrošača elektronski obavijestiti o mogućem roku isporuke. Potrošač tada može ostati kod narudžbe. Ukoliko kupac odustane od narudžbe, a robu je platio unaprijed, uplaćeni novac će mu biti vraćen isključivo na njegov račun, u roku od 7 dana.

Potrošač će o očekivanom terminu predaje (isporuke) biti na adekvatan način obaviješten telefonom ili SMS-om ili e-mal porukom od strane dostavne službe prema njihovim pravilima.

Ukoliko je potrošač prilikom narudžbe odredio preuzimanje u poslovnici trgovca, trgovac će ga na adekvatan način telefonom ili SMS-om ili e-mal porukom obavijestiti da mu je roba stavljena na raspolaganje i da je može preuzeti. Robu može preuzeti isključivo potrošač ili osoba koju ovlasti potrošač, pod uvjetom da je o tome na vrijeme elektronički (e-mailom) obavijestio trgovca.

Potrošač je dužan prilikom preuzimanja proizvod odmah pregledati i uočene nedostatke odmah prijaviti trgovcu odnosno, može odbiti primitak proizvoda ukoliko proizvod ima uočljive nedostatke ili je isporučeni proizvod koji nije naručen. Potrošač je reklamaciju dužan dostaviti odmah putem elektroničke pošte.

Ukoliko potrošač proizvod ne primi u roku od 15 dana računajući od dana narudžbe, dužan je o toj okolnosti u elektronskom obliku obavijestiti trgovca koji će u daljnjem roku od 10 dana utvrditi sve okolnosti koje se odnose na dostavu i o tome izvijestiti kupca.

Ukoliko pošiljku nije moguće predati u prvom pokušaju, potrošača će se na adekvatan način obavijestiti o ponovnoj dostavi.

Mjesto isporuke isključivo je mjesto koje u narudžbi označi potrošač kao adresu isporuke.

U cilju osobne primopredaje, potrošač je dužan osigurati jednostavan i siguran pristup mjestu isporuke. Dostavljač se neće zadržavati na adresi dostave dulje od 10 minuta. U protivnom, dostava će se prekinuti.

Ukoliko proizvod ne može biti isporučena na mjesto isporuke, biti će isporučena do prvog kontaktnog mjesta od potrošačeva imanja (stana), s time da ono mora biti udaljeno 20 m od dostavnog vozila (sigurno parkirno mjesto). Dostavljač je slobodan u procjeni rizika mogućnosti istovara.

Ukoliko je procjena da isporuka nije sigurna (dostava se obavlja većim kamionima, 12 t, za gabaritne pošiljke!), istovar će se obaviti na prvom sigurnom mjestu. Jednom kada je roba istovarena rizik slučajne propasti i oštećenja stvari prelazi na potrošača. Ukoliko usprkos tome isporuka nije moguća, roba će se vratiti u distributivno skladište te će potrošač biti dužan u najkraćem roku osigurati sigurno mjesto isporuke. U svakom slučaju, ruta pristupa mora biti siguran cestovni put, bez ograničenja za zaustavljanje i parkiranje, široka najmanje 10 m, bez ikakvih prepreka, pokretnih ili nepokretnih, a podloga mora biti čvrsta i sigurna.

Potrošač je dužan obavijestiti trgovca ukoliko postoje poteškoće s pristupom.

Potrošač mora osigurati svoju ili nazočnost ovlaštene osobe cijeli dan na dan isporuke.

Dostavno osoblje neće ulaziti u/na imovinu potrošača ili bilo koje druge osobe.

Za oštećenja puta, travnjaka, cvijetnjaka i druge imovine potrošača trgovac i dostavna služba ne odgovaraju.

Potrošač preuzima obvezu ISTOVARA o svom trošku. Potrošač mora robu istovariti odmah. Kod isporuke teže (gabaritne) pošiljke potrošač je dužan o svom trošku osigurati pogodna sredstva za istovar (npr. viličar ili sl.).

Potrošač ne može uvjetovati dostavu u vremenu i drugim vozilom koje nije predviđeno PLANOM DOSTAVE dostavne službe.

Ukoliko dostava ne uspije iz bilo kog razloga pošiljka će se vratiti trgovcu o trošku potrošača.

Dostavno osoblje nije ovlašteno mijenjati ove Uvjete ni samostalno ni u dogovoru s potrošačem bez izričite suglasnosti trgovca.

 

REKLAMACIJE, PRIGOVORI I POVRAT PROIZVODA

Sve reklamacije se upućuju na elektronsku adresu trgovca. Za reklamacije vrijede opći propisi kojima se reguliraju odnosi u prodaji robe (Zakon o obveznim odnosima, Zaklon o zaštiti potrošača…).

Ukoliko potrošač ima prigovore u vezi proizvoda koje je kupio, može podnijeti pritužbu na Platformi za internetsko rješavanje sporova (ORS). Tu će pritužbu zatim riješiti neovisno tijelo za rješavanje sporova.

Na jednostrani raskid ugovora primjenjuju se druge odredbe ovih Uvjeta kupnje.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Trgovac štiti privatnost svojih potrošača.

Kupnjom preko interneta potrošač može biti izložen rizicima koji inače proizlaze iz internetskog poslovanja, a na koje trgovac nema utjecaj.

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor.

Potrošač ima pravo na podnošenje pisanog prigovora i to u prostorijama trgovca tijekom njegovog radnog vremena ili putem pošte na adresu TVORNICA STOČNE HRANE d.d., Web trgovina Gra-ma Čakovec, Zrisnko-Frankopanska 1z, 40000 Čakovec ili putem telefaxa na broj +385 40 328 496 ili elektronički putem e-maila info@grama-trgovina.com

Prijem pisanog prigovora potrošaču će se na odgovarajući način potvrditi.

Na pisani prigovor potrošača trgovac će pismeno (putem pošte, elektroničke pošte ili telefaxa) odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

 

OSOBNI PODACI

Pod osobnim podacima smatraju se podaci kojima se potrošač identificirao prilikom kupnje. Trgovac izjavljuje da će na ovaj način prikupljene osobne podatke koristiti samo za identifikaciju prilikom korištenja usluge web trgovine. Prikupljeni podaci neće se dostavljati trećim osobama ili s njima razmjenjivati niti na drugi način učiniti ih dostupnima trećima.

Trgovac se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima potrošača, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o potrošačima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira potrošače o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje potrošačima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o potrošačima/korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposlenici trgovca i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

KOMUNIKACIJA

Komunikacija između potrošača i trgovca je isključivo u elektronskom obliku (e-mail). Samo iznimno, ukoliko trgovac to izričito prihvati, komunikacija može biti telefonska ili putem telefaksa.

 

OSTALI PREDUGOVORNI UVJETI

Sva roba ima odgovarajuću deklaraciju te ostalu propisanu dokumentaciju.

Na zahtjev potrošača mogu mu se obavijesti o dostaviti telefaksom ili putem elektroničke pošte ili ga se uputiti na neku od internetskih stranica koje sadrže detaljnije informacije (tehnički listovi i sl.);

Adresa, telefonski brojevi za kontakt te druge neophodne informacije o trgovcu sadržane su na ovim stranicama (početna stranica web trgovine);

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima. Ukoliko proizvod prati tzv. KOMERCIJALNO JAMSTVO kojim proizvođač i/ili trgovac jamče da će stvar koja je prodana zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom jamstvenog roka, , kupac prvo može tražiti da se stvar popravi, u razumnom roku ili ukoliko to ne bude učinjeno u razumnom roku da mu se preda druga stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve. U slučaju da se kupac poziva na jamstvo dužan je postupati prema uvjetima iz jamstva (slijediti propisani postupak kako bi ostvario prava iz jamstva).

Ukoliko potrošač ima primjedbe ili među strankama izbije spor, a potrošač je trgovcu već uputio primjedbe, trgovac će spor nastojati riješiti prvenstveno mirnim putem u razumnom roku. Izvansudsko rješavanje spora provodi se mehanizmima i sredstvima predviđenim za komunikaciju.

Spor rješavaju ovlaštene osobe trgovca. Potrošač može koristiti pravna sredstva propisana zakonom (prijava Sudu časti, pokretanje postupka mirenja ili tužba sudu). U slučaju sudskog spora, mjesno nadležan je sud prema sjedištu trgovca te tu nadležnost potrošač prihvaća stupanjem u poslovni odnos s trgovcem;

Ovi uvjeti sastavni su dio svakog ugovora o prodaji.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA (UVJETI, ROKOVI I POSTUPAK)

 1. Potrošač može jednostrano raskinuti ugovor o prodaji u roku od 14 dana, bez navođenja razloga;
 2. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani otkaz ugovora potrošač je dužan obavijestiti trgovca o svojoj odlucio jednostranom raskidzu ugovora prije isteka roka iz t. 1. i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu trgvovca, ili elektroničkom poštom na e-mail adresu info@grama-trgovina.com , u kojoj će navesti ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi obrazac za jednostrani raskid ugovora (Obrazac za jednostrani raskid ugovora). Nikakav drugi oblik otkaza (telefonom, telefaksom i sl.) NIJE VALJAN I NEĆE SE OBRAĐIVATI;
 3. Obrazac za jednostrani raskid ugovora.
 4. Rok za jednostrani otkaz ugovora iznosi 14 dana, a računa se od dana kada je potrošču ili trećoj osobi koju je potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed odnosno, u slučaju isporuke više komada ili više pošiljki, od kada je kupcu ili trećoj osobi koju je odredio potrošač, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe;
 5. Korištenje prava na jednostrani raskid ugovora nije povezano ni s kakvim troškovima;
 6. Potrošaču koji se ispravno koristio svojim pravom na jednostrani raskid ugovora trgovac će vratiti ono što je potrošač platio na ime vrijednosti robe u punom iznosu, bez troškova povrata, uz iznimke utvrđene ovim Uvjetima. Trgovac će povrat obaviti najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio odluku potrošača o jednostranom otkazu ugovora;
 7. Kako trgovac standardno nudi preuzimanje robe u svojoj poslovnici pa TROŠAK PRIJEVOZA nije sastavni dio ugovora o prodaji, ukoliko trgovac na zahtjev potrošača u njegovo ime i za njegov račun pronađe prijevoznika, tada trgovac u slučaju jednostranog raskida ugovora neće vratiti kupcu plaćeni trošak na ime dostave;
 8. U slučaju jednostranog raskida ugovora, trgovac NE nudi potrošaču uslugu povrata ili preuzimanja robe, već je povrat dužan organizirati potrošač sam o svom trošku te je potrošač dužan robu vratiti trgovcu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana računajući od dana kada je upućena odluka potrošača o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ukoliko prije isteka navedenog roka pošalje ili preda robu trgovcu, odnosno osobi koju trgovac ovlasti za primanje robe;
 9. Potrošač snosi sam izravne troškove povrata robe;
 10. Potrošač robu mora vratiti u istom stanju u kojem ju je primio tj. ona mora biti potpuna (cjelovita), neoštećena i u originalnoj i neotvorenoj ambalaži; 
 11. Potrošač odgovara trgovcu za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja njome pa trgovac ima pravo umanjiti iznos koji je potrošač platio. Objektivnu procjenu će obaviti osoblje trgovca u najkraćem roku i o tome sačiniti zapis te će o tome obavijestiti potrošača;
 12. Nakon što trgovac obavi procjenu iz t. 11. potrošaču će vratiti uplaćeni iznos umanjen za troškove i eventualnu štetu na robi u roku iz t. 8.;
 13. Potrošač NEMA PRAVO na jednostrani raskid ugovora (isključenje prava na jednostrani raskid ugovora) u slučaju ako je:
 • Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikacijama potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. Takvom robom se smatraju dječja igrališta koja se odvojeno pripremaju za svakog potrošača i svaku narudžbu posebno (prilagodba konstrukcijskih elemenata i koja se potrošaču ne isporučuje tvornički pripremljena, npr. igrališta JUNGLE GYM, gabioni i sl.),
 • Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (npr. neke kemikalije, tvari, gnojiva i sl.)
 • Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • Predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

 

POSEBNI UVJETI I JAMSTVA

Proizvod je namijenjena samo za osobnu uporabu te uporabu pod posebnim uvjetima navedenim u opisu proizvoda ili uputama uz proizvod.

Proizvod nije prehrambeni proizvod.

Trgovac nije dogovoran za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem proizvoda. Trgovac ni u kom slučaju ne dogovara za bilo kakvu izravnu, posljedičnu, slučajnu, neizravnu ili posebnu štetu, čak i ako mu je bilo poznato da je moguće da ona nastane.

Potrošač je dužan proizvod koristiti sukladno njenoj svrsi i namjeni.

Potrošaču nije dozvoljeno ni pod kojim okolnostima na proizvodu vršiti izmjene, preinake ili popravke.

Upozorenja:

 • samo za osobnu uporabu,
 • uporaba pod posebnim uvjetima i ograničenjima,
 • nije prehrambeni proizvod/nije za ljudsku konzumaciju.

Trgovac jamči da je roba u skladu s ugovorom, specifikacijama navedenim u ponudi, s razumnim zahtjevima upotrebljivosti/ili pouzdanosti te u skladu s postojećim propisima na dan sklapanja ugovora o prodaji.

Izložena dječja igrališta, osim onih za koje je izričito navedeno da su javnu uporabu (označena kao „JAVNA IGRALIŠTA“) namijenjena su isključivo za privatne površine. Dječja igrališta namijenjena za javne površine („JAVNA IGRALIŠTA“) kojima se smatraju dječja igrališta smještena u javnim parkovima i drugim javnim površinama, dječja igrališta u sklopu kampova, hotela, ugostiteljskih objekata, zdravstvenih ustanova i odgojno-obrazovnih ustanova i sl., podliježu posebnim zahtjevima i pravilima instalacije i održavanja. Na narudžbu potrošača (kupca) koji dječje igralište nabavlja za javne površine trgovac će isporučiti naručeni proizvod, ali ne dogovara za obveze i propuste potrošača (kupca) kao investitora

Dječja igrališta namijenjena su isključivo za otvorene (vanjske) prostore, osim ako je drugačije izričito navedeno.

 

GRAĐEVINSKI (KONSTRUKCIJSKI) PROPISI I ZAHTJEVI (ako je primjenjivo)

Ispunjenje građevinskih (konstrukcijskih) propisa i zahtjeva isključiva je odgovornost potrošača usprkos tome što jasno želimo dati do znanja da naši proizvodi u pravilu nisu namijenjeni uporabi tamo gdje se traži primjena građevinskih, konstrukcijski i montažnih propisa i drugih zahtjeva (normativni, iskustveni, stručni i dr.).

 

IZMJENE I DOPUNE UVJETA I PRAVILA

Trgovac ima pravo u svako vrijeme mijenjati ova i druga pravila poslovanja. Izmjene će se objaviti na web stranicama.

 

SUDSKA NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Za slučaj spora potrošač prihvaća nadležnost suda prema mjestu sjedišta trgovca.


U Čakovcu, 14.10.2022. (zadnja izmjena)
Tvornica stočne hrane d.d. Čakovec