Opće sigurnosne upute za privatna dječja igrališta

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA PRIVATNA DJEČJA IGRALIŠTA

 

Setovi za igru sadrže posebno razvijenu opremu i dijelove. Oni su dizajnirani s posebnom pažnjom radi sigurnosti vaše djece, što je zahtjev od najvećeg značenja. Dijelovi nemaju oštre kutove ili izbočene dijelove te su zaštićeni od svih vremenskih uvjeta. Svi dijelovi u kompletu su dizajnirani prema europskom sigurnosnom standardu EN-71 (ukoliko se proizvod na to odnosi) za kućnu uporabu (privatne površine), pod uvjetom da se oprema za igralište sastavlja i koristi ispravno i u skladu s uputama. Ni u kom slučaju nemojte odstupiti od uputa za montažu i korištenje niti mijenjati dizajn!

Ova igrališta nisu namijenjena za javne površine!

Brižljivo proučite ove upute prije nego što započnete sa sastavljanjem i sačuvajte ih za buduću uporabu.

 

 

UPOZORENJA! Samo za kućnu uporabu (privatne površine). Samo za vanjsku uporabu (izvan zatvorenih prostora, osim ako izričito nije drugačije navedeno!). Maksimalna težina korisnika i broj korisnika naveden je u opisima uz svako igralište ili dodatak. Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Prikladno za djecu od tri do deset godina (ili ako je izuzetak izričito naveden!). Ovaj proizvod je namijenjen samo za kućnu (obiteljsku) uporabu na privatnim površinama (kod kuće). Uporaba na javnim površinama kao što su parkovi, igralištima uz škole i dječje vrtiće, bolnice, ugostiteljske objekte, kampove i dr. predstavlja zlouporabu proizvoda (nenamjenska uporaba) i može dovesti do prijevremenog trošenja i ozbiljnih ozljeda.

SIGURNOSNE UPUTE

Izbor drva
Kvaliteta vašeg seta za igranje ovisi o kvaliteti drva. Novac koji uštedite na drvu lošije kvalitete ubrzo će se pokazati kao financijski gubitak  jer će dovesti do pogoršanja tijekom gradnje i uporabe, a posljedica će biti manje privlačan i nezadovoljavajući proizvod.
Grede koje drže ljuljačke i druge viseće elemente moraju se uzeti s posebnom pažnjom. Drvo je čvrsto, ali savitljivo kako bi izdržalo predviđena opterećenja.
Drvo je visokootporno na oštećenja koja mogu prouzrokovati insekti ili atmosferski utjecaji.
Ukoliko drvo kupujete odvojeno, imajte na umu da drvo s prirodnom otpornošću na truljenje i oštećenje od insekata je npr. breza, bagrem, tropsko tvrdo drvo, europsko tvrdo drvo, hrast, kesten, crveni javor, sekvoja. Drvo mora biti obrađeno pod tlakom. Ukoliko ste kod nas nabavili samo spojne elemente ili pojedine dijelove (dodaci, pribor), vodite računa o kvaliteti drva. Treba ga tretirati prije uporabe.
Sve rezane površine i krajeve obradite sredstvom za vanjsko konzerviranje drveta kako biste spriječili truljenje pa čak i kad je drvo prethodno obrađeno.
Obratite pozornost na dijelove koji dolaze u dodir s tlom.
Sve rupe obradite bojom.

Sigurno igralište
Set postavite na preglednu i ravnu površinu kao što su trava, pijesak i slično. Ne postavljajte set na beton, šljunak (osim specijalni za zaštitu od pada), asfalt ili na bilo koju drugu tvrdu površinu.
Površina mora biti ravna. Instalacija na kosom terenu može izazvati nagibanje ili rušenje seta. Naginjanje utječe na sigurnost i kvalitetu svih dijelova i spojeva („stres“, zamor materijala) te će s vremenom dovesti do popuštanja spojeva, dijelova i cijele konstrukcije.
Sigurnosna zona oko igrališta proteže se na 2 metra oko izgrađenog seta, sa svih strana. Mjesto temeljenja zaštitite odgovarajućim pokrovom prema uputama.
Preporučene površine za postavljanje setova:
-    Specijalna gumena podloga namijenjena za dječja igrališta
-    Dvostruko sjeckana kora drveta/malč debljine sloja min. 20 cm do 50 cm
-    Specijalni fini šljunak/oblutak za zaštitu od pada min. 40 do 50cm debljine (granulacija 4-8 mm)
-    Specijalni pijesak za dječja igrališta min. 20 do 50 cm debljine
-    Trava.
Uklonite sve opasnosti od spoticanja, kao što je kamenje, stijene, panjevi, korijeni itd. iz područja za sigurno igranje.
Sigurno igralište mora biti slobodno od svih konstrukcija, ograda, garaža, kuće, drveća i granja, rubnika, instalacija i drugih prepreka kako bi se osigurala sigurnost  igranja.
Ne postavljate igrališta u prolaze i na staze.
Obrubljene gredice s nasadima ili druga obrubljena površina (rubnjaci) moraju biti izvan područja za sigurno igranje.

Sigurna instalacija
Djeca bi trebala ostati izvan područja instalacije na kojem se montira igralište sve dok igralište ne bude montirano u cijelosti, sva oprema zategnuta i provjerena, a svi alati i drugi predmeti koji tu ne pripadaju uklonjeni.
Pri montaži seta za igranje neophodna je prisutnost najmanje dvije odrasle osobe, osobito za podizanje i držanje greda, okvira i drugih teških sklopova.
Grupirajte dijelove za montažu te ih držite u dosegu. Usporedite ih s popisom dijelova.
Nosite odgovarajuću odjeću i sigurnosnu opremu (npr. sigurnosne naočale, masku za prašinu i rukavice) kada bušite, režete, bojite ili izvodite bilo koju radnju pri montaži igrališta.
Slijedite sigurnosne preporuke proizvođača alata i opreme koju koristite.
Nemojte stajati na platformi dok se ne montira u cijelosti. Koristite sigurne ljestve ukoliko ne možete dosegnuti dovoljno visoku razinu.
Izbjegavajte sastavljanje igrališta u lošim vremenskim uvjetima.
Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje konstrukcije. Ukoliko postoji opasnost od izvlačenja stupova i sigurnosnih sidra, neophodno je cementiranje. Uvjerite se da sidra ne izlaze iz zemlje jer djeca mogu pasti preko njih.
Nakon montaže, koristite pilu za metal kako biste uklonili sve vijke s navojem i ostala sredstva za pričvršćivanje. Uklonite oštre rubove turpijom.
Dijelove drva koji nisu glatki izgladite brusnim papirom ili turpijom. Izgladite sve drvene ili metalne rubove brusnim papirom ili turpijom do polumjera od 3 mm.
Ne pričvršćujte dodatne predmete na kupljeni set, kao što su užad, lanci, kabeli ili drugi predmeti.
Nemojte kombinirati proizvode različitih proizvođača jer mogu stvoriti sigurnosne opasnosti.
Za pričvršćivanje pojedinih elemenata koristite samo originalne elemente (kuke, njihaljke), a iste nikako nemojte koristiti za druge namjene (planinarenje, vješanje i vuču tereta i sl.).
Navoji vijaka i kuka  moraju biti čvrsto i potpuno zavrnuti u drvo. Važno je da ti elementi budu u ispravnom položaju. Neadekvatan ili pogrešno pričvršćen element može se izmaknuti ili se slomiti te izazvati ozljede.
Udaljenost elementa za ljuljanje (npr. sjedalice) od tla mora biti najmanje 35 cm.
Udaljenost između okvira i pribora mora biti najmanje 30 cm.
Udaljenost između kuka za ljuljačke mora biti najmanje 45 cm.
Udaljenost između pribora za ljuljanje mora biti najmanje 45 cm.
Konop za penjanje i ljestve od konopca moraju biti pričvršćeni na vrhu i na dnu jer slobodno viseći konopac može dovesti do davljenja. Konopci se ne smiju zapetljati (stvarati omče).

PREGLED (PROVJERA) I ODRŽAVANJE

Kako bi se osigurala sigurnost korisnika, set za igranje (igralište) mora biti podvrgnut niže navedenim sigurnosnim provjerama jednom na početku svake sezone i dodatno dva puta mjesečno tijekom sezone korištenja. Zamijenite sve dijelove u slučaju oštećenja. Ukoliko set ne provjeravate redovito, igralište može postati opasno.

Drvene komponente
Provjerite ima li lomova ili drugih konstrukcijskih nedostataka.
Održavajte set odgovarajućim sredstvima za očuvanje (konzerviranje) drva kako biste spriječili propadanje drva. Nemojte koristiti boju ili druga sredstva koja mogu imati za posljedicu skliskost površina.

Metalni dijelovi
Provjerite sve metalne dijelove kako biste bili sigurni da su dobro zategnuti. Oprez: Prekomjerno zategnuti dijelovi mogu uzrokovati uništavanje strukture drveta ili njegovo puknuće i cijepanje.
Provjerite metalne dijelove, nosače i kuke za slučaj da se pojavi korozija što može utjecati na čvrstoću tih elemenata. U slučaju potrebe – zamijeniti ih.
Provjerite podna sidra kako biste bili sigurni da su zategnuta. U slučaju potrebe – dodatno ih učvrstite ili zamijenite.
Provjerite obloge vijaka i oštrih rubova. U slučaju potrebe – zamijenite ih.

Pribor (ako je prikladno)
Provjerite Rope Locks (ili druge slične elemente za pričvršćivanje, povezivanje i zatezanje) kako biste bili sigurni da su pravilno postavljeni na kuke. Provjerite zasune za konopce Da biste provjerili njihovu čvrstoću, punom težinom se objesite na uže i držite ga tako opterećenim nekoliko sekundi. Kod ostalih elemenata za igru, a koji su povezani sa zasunim, čvrstoću provjerite tako da sjednete na dodatnu opremu na nekoliko sekundi. Zamijenite ih ukoliko je potrebno. Ukoliko se pojavi „cvilež“ tih elemenata, konopci se mogu navlažiti vodom ili biljnim uljem, kao što je maslinovo ulje.
Provjerite čvrstoću sjedalice i šipki ljuljačke. Provjerite konopce ljuljačke na habanje ili ekstremno naprezanje te pucanje vlakana. Pregledajte konopce i utvrdite gdje je došlo do habanja i eventualnog prekida niti. Provjerite sigurnosni pojas za bebe. U slučaju potrebe – zamijenite ih.
Provjerite priključak tobogana na platformi i sva druga mjesta na kojima bi odjeća i uzice jakni s kapuljačom mogle zaglaviti.
Sav pribor može se očistiti toplom vodom i blagim deterdžentom. Jako zaprljane površine tobogana mogu se očistiti visokotlačnim sredstvom za pranje (pazite da ne oštetite površine za klizanje te drvo!).

Sigurno područje za igru
Provjerite da li površina koja treba apsorbirati padove nije previše komprimirana te ukoliko je potrebno – poduzmite mjere na smanjenju zbijenosti. Popunite sve rupe, npr. na mjestima ispod ljuljački, tobogana i dr.
Provjerite stabilnost kompleta za igru.
Provjerite okolinu igrališta kako ne bi bilo prepreka, visećih grana, konopaca za rublje, smeća, rastresitog materijala i dr.

Zaštita okoliša
Drveni dijelovi setova za igru nikada se ne smiju zbrinjavati spaljivanjem. Prije zbrinjavanja, uklonite sve metalne dijelove. Metalne dijelove zbrinite na siguran način. Nikada ne smijete spaljivati tretirano drvo (kemijskim sredstvima, bojenjem i sl.).  Sve dijelove zbrinite predajom organizaciji koja se lokalno bavi zbrinjavanjem otpada.

SIGURNA IGRA

 PAŽNJA!
Mjesta za igru moraju biti pod stalnim i neprekidnim nadzorom odrasle osobe. Pod nadzorom moraju biti sva djeca, bez obzira na uzrast.
Poučite djecu igri na siguran način.
Odjenite djecu prikladno za igru. Izbjegavajte dodatne odjevne predmete, odjeću s vrpcama na stezanje, labavu odjeću i stegnute dijelove, dijelove odjeće koji bi se mogli mogli zapetljati ili zakvačiti na postavljenu opremu za igru ili uzrokovati davljenje. Biciklističke kacige također treba skinuti prije igre.
Naposljetku, ali i ne manje važno – koristite zdrav razum i povećanu pažnju kako biste izbjegli moguće rizične situacije!
Naši su proizvodi za igru namijenjeni djeci u dobi od 3 do 10 godina (osim ako drukčije nije navedeno).

Sigurni uvjeti za igru
1.    Igralište se ne smije koristiti u vlažnim vremenskim uvjetima zbog potencijalno skliskih površina, u razdobljima mraza i niskih temperatura, osobito u uvjetima smrzavanja. Pribor (dodatke) za igru treba ukloniti u uvjetima kada vanjske temperature padnu ispod 0°C.
2.    Korištenje pribora (dodataka) ili igrališta na bilo koji drugi način, osim na način i u svrhu za koje su namijenjeni,  može dovesti do oštećenja opreme i ozljeda. Nemojte zakretati ili uvijati ljuljačke, lance, užad ili bilo koji drugi pribor. Uvijanje može uzrokovati smanjenje čvrstoće i oštećenja.
3.    Skrenite pozornost djeci da NE:
-    Skaču s njihaljki dok se one kreću
-    Njišu prazne sjedalice ili druge elemente za igru
-    Njišu pod kutom
-    Vise naglavačke iz bilo kojeg dijela kompleta za igru
-    Hvataju ili zaustavljaju drugo dijete na bilo kojoj pokretnoj opremi
-    Hodaju u blizini, ispod, ispred ili iza pokretljivog pribora/elementa.
4.    Skrenite pozornost djeci da kod sjedanja na sjedište ljuljačke moraju sjesti na sredinu sjedalice i to s punom težinom. Na svakom mjestu za individualnu igru (ljuljačka, uže, tobogan i sl.) može se dopustiti pristup samo jednom djetetu. Standardni toranj: maksimalno 3 djece istovremeno maksimalne težine 50 kg po djetetu; standardni toranj u kombinaciji s dodatnim modulom najviše 5 djece istovremeno maksimalne težine do 50 kg po djetetu (osim ako je drugačije navedeno).
5.    Penjanje na vrh krova ili na vrh okvira nije dopušteno.
6.    Područje za igru mora biti oslobođeno od svih prepreka i konstrukcija.
7.    Sigurnosni rizici mogu se znatno smanjiti ako pravilno koristite priložene sigurnosne komponente poput rukohvata, sigurnosnih šipki i letvica za ogradu.
8.    Nemojte dopustiti djeci da se spuštaju na bilo koji drugi način osim sjedeći i gledajući naprijed. Izbjegavajte izlaganje tobogana sunčevom svjetlu. Uvjerite se da komplet za igru nije vruć prije nego što djeci dopustite igranje. Ukoliko je potrebno, tobogan treba ohladiti vodom i osušiti prije korištenja. Ne koristite vodu na toboganu kako biste povećali brzinu klizanja/spuštanja.
9.    Ne priključujte ništa na komplet za igru što nije dopustio proizvođač, primjerice konopac za rublje, električne uređaje, labave konopce ili lance i dr. Ne uvodite bilo kakve preinake.

Oprez:
Vijke i matice ne zatežite previše!
Ukoliko se pridržavate uputa za sastavljanje, kompleti za igru biti će sukladno standardima koji za njih vrijede.
Tobogani (korita) se prodaju odvojeno.

*Vrijedi ukoliko je primjenjivo (djelomično ili u cijelosti):
*Standardni vijčani spojevi
Izbušite rupu ф 10 mm u dijelovima za pričvršćivanje. Postavite trup zavarenog otvora u rupu.
Postavite elastičnu podlošku preko tijela vijka te nakon toga plosnatu podlošku i donji di kape vijka. Pripremno zatezanje vijka u zavarenu maticu učinite rukom.  Zatim upotrijebite 13 mm spojnicu u el. bušilici kako biste zategnuli svaki vijak dok se opružna akcija opružne podloške potpuno ne komprimira između glave vijka i plosnate podloške. Zatvorite osnovu vijka zaštitnim pokrovom.
Ako je vijak prekratak, suprotno izbušite gornji dio rupe u najdebljem dijelu drveta svrdlom ф 22 do dubine od max. 15 mm. Vijak će se zatim utisnuti nakon sastavljanja. Obradite rupu bojom. Budući da je glava vijka sada upuštena, nema potrebe za korištenjem zaštitnog pokrova za vijak.
Ako je vijak predugačak, stršeći kraj treba ukloniti tako da ga odrežete pilom za metal. Ako se pojave oštri bridovi, upotrijebite turpiju.
*Vijci za drvo
Izbušite ф 3 mm provodne rupe za vijke za drvo. Rupe bi trebale biti 10 mm kraće od duljine vijka. Za tvrdo drvo možda će biti potrebno izbušiti provodne rupe duljeg promjera, ovisno o gustoći drveta.
Uvjerite da su glave svih vijaka poravnane s površinom i da nema oštrih bridova.
*XL Stelth stezači
Izbušite ф 5 mm provodnu rupu kroz oba dijela.
Stavite osnovu pokrova vijka preko tijela vijka. Umetnite vijak i upotrijebite T40 nastavak za zatezanje. Zatvorite osnovu vijka zaštitnim pokrovom.

Oprez:
Vijke i matice ne zatežite previše! 
Upozorenje:
Ne instalirajte iznad betona, asfalta ili bilo koje druge tvrde podloge.
Prikladno samo za kućnu uporabu.
Proizvod može odstupiti od prikaza na fotografiji. Specifikacije su podložne promjenama bez najave.