Opće sigurnosne upute za javna dječja igrališta

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA JAVNA DJEČJA IGRALIŠTA

 

Kao vlasnik ili zaposlenik ili ovlaštenik vlasnika, vaša je pravna obveza obaviti i evidentirati redoviti pregled i održavanje konstrukcije i cijelog dječjeg igrališta (dječje igralište). Ova lista objašnjava kako pregledati ili održavati vaše igralište. Igralište treba pregledavati i održavati u skladu s preporukama navedenim u EN 1176:7-2008 (HRN EN) – smjernice o postavljanju, pregledu, održavanju i radu opreme i površine na igralištu te ga evidentirati u odgovarajuću evidenciju.

 

Općenito

 

U slučaju oštećenja, igralište treba smatrati nesigurnim za uporabu sve dok se ne popravi ili ne ukloni.

 

Pristup igralištu treba biti onemogućen u sljedećim slučajevima:

-          Igralište nije u potpunosti ili sigurno postavljeno

-          Površina za ublažavanje padova nije potpuno postavljena

-          Održavanje ne može jamčiti sigurno korištenje.

 

Na igralištu treba postaviti znak sa slijedećim informacijama:

-          Tel. broj u slučaju hitnih situacija

-          Tel. broj za kontakt s osobama za održavanje igrališta

-          Naziv igraonice

-          Adresa igraonice

(znakovi sa sadržajem „Koristite na vlastiti rizik“ i sl. su zabranjeni).

 

Ulaz, izlaz i putovi za slučaj nužde za i iz mjesta igraonice, namijenjenima ja javnu uporabu i usluge u slučaju nužde, trebaju uvijek biti pristupačni i bez prepreka.

 

U slučaju nesreće, zabilježite slijedeće informacije:

-          Datum i vrijeme nesreće

-          Dob i spol žrtve te oštećenje odjeće i obuće

-          Uključenu opremu

-          Broj djece na mjestu u vrijeme nesreće

-          Opis nesreće

-          Pretrpljenu ozljedu uključujući zahvaćene dijelove tijela

-          Poduzete mjere

-          Izjave svjedoka

-          Izmjene opreme

-          Vremenske uvjete

-          Druge relevantne informacije.

 

Postavljanje

 

Dječje igralište postaviti na siguran način, koji zadovoljava nacionalne ili lokalne sigurnosne propise za izgradnju, u skladu s našim Općim sigurnosnim uputama i uputama za sklapanje.

 

Po završetku montaže/postavljanja igrališta prepustite postinstalacijsku rutinsku provjeru kvalificiranoj osobi koja će procijeniti zadovoljenje zahtijevanim uvjetima.

 

Ako je primjenjivo, poslije instalacije treba proteći min. 48 sati radi stvrdnjavanja betona.

 

Prilikom postavljanja novog igrališta, osnovno je provoditi svakodnevni rutinski pregled za vrijeme početnog razdoblja „uhodavanja“.

 

Pregled i održavanje

 

Preporučujemo dnevni vizualni pregled. Rutinski pregled omogućuje identifikaciju očitih oštećenja koja mogu biti posljedica vandalizma, redovite uporabe ili vremenskih uvjeta.

 

Redoviti pregled je opsežniji jer uključuje provjeru rada i stabilnosti konstrukcije.

 

Glavni godišnji pregled utvrđuje sveukupnu razinu sigurnosti konstrukcije, temelje (podnožje, osnovice, sidrenje) i svih površina. Pregled mora uzeti u obzir moguće promjene u razini sigurnosti zbog prijašnjih popravaka i zamjena. Preporučljivo je pregled obaviti uvijek poslije zimskog perioda odnosno uvijek u istom vremenskom intervalu. Ovi pregledi moraju biti u skladu s „checklistom“ s time da se obuhvati cijelo područje igrališta, osobito podloge koje ublažavaju (amortiziraju) padove. Ograde, vrata, klupe i otvorena područja za igru također treba provjeriti. Učestalost pregleda ovisi o učestalosti korištenja, razini vandalizma, vremenskim uvjetima, priobalnoj lokaciji, zagađenju zraka i starosti opreme.

 

Nepravilnosti utvrđene tijekom ovih pregleda evidentirati, popraviti i/ili zamijeniti. Evidencije o pregledima treba čuvati vlasnik/zaposlenik zadužen za preglede i održavanje opreme.

 

Zatvaranje/stavljanje izvan uporabe

 

Kada igralište treba zatvoriti jer je izvan funkcije, uklonite sve dijelove i komponente i sigurno ih odložite u skladu s lokalnim i sigurnosnim propisima i zahtjevima.

 

CHECKLISTA

 

A. Rutinski vizualni pregled i održavanje (dnevno/tjedno)

 

1. Provjerite jesu li ranije pronađene i evidentirane ocjene ispravljene.

 

2. Provjerite opće stanje igrališta i njegovih dijelova nakon istrošenosti uslijed povećane uporabe ili vandalizma. Održavajte platforme ili osnovice u njihovom izvornom obliku i bez prljavštine, otpada i smeća kako bi se osigurao pravilan odvod i prozračnost između površina platformi.

 

3. Provjerite da li je konstrukcija čvrsto pričvršćena na podlogu. Provjerite prekrivenost uporišta konstrukcije, da li je upor (temelj) prekriven i sve zajedno u razini površine igrališta (betonski temelj mora biti prekriven podlogom od min. 10 cm!).

 

4. Provjerite konstrukciju s oštrim i grubim rubovima, krhotine, neispravnosti, otpuštene dijelove ili dijelove koji nedostaju. Ukoliko je primjenjivo, ispravite, zategnite, popravite  ili pospite pijeskom temelje ili brusnim papirom uklonite neravnine, oštećenja i oštre rubove.

 

5. Provjerite da li su svi vijci i svornjaci na mjestu, pritegnuti i u dobrom stanju. Ako je nužno, pritegnite ih. Upotrijebite pilu za metal da uklonite rubove vijaka i drugih pritezača ili ako je nužno metalnu turpiju. Ako je potrebno – zamijenite ih.

 

6. Vizualni pregled stanja tobogana: provjerite cjelovitost klizne površine, provjerite puknuća (nestabilnosti) podnice i podnožja, ispitajte čvrstoću tla, ako je primjenjivo da podnica i podnožje nije izložena oštećenjima.

 

7. Vizualni pregled i dnevno održavanje područja za igru:

- površina za ublažavanje padova ispod konstrukcije i oko nje

- površinski materijali nisu dotrajali

- uklonite lišće, granje, staklo i druge predmete na površini

- uklonite tvrde i šiljate predmete.

Ako je primjenjivo, označite mjesta na kojima je materijal oslabljen vodeći računa o debljini zaštitne podloge i kritičnoj visini pada. Sanirajte oštećenja. Rasuta površina traži redovito grabljanje i čišćenje. Preporučljivo to obaviti svakih 7 do 10 dana.

 

B. Radni pregled i rutinsko održavanje (svakih 1 do 3 mjeseca)

 

8. Pregledajte konstrukciju i područje za igru u odnosu na pojavu mahovine i razvoj algi, ostataka hrane, tragova obuće itd. i uklonite/očistite ih prema potrebi.

 

9. Provjerite da li je oko konstrukcije ostalo minimalno potrebnog prostora za igru.

 

10. Pregledajte materijale u pogledu oštrih rubova, oštećenja, krhotina ili drugih deformacija te ih prema potrebi uklonite. Napomena: uslijed prirodnih svojstava drveta ono će se širiti i skupljati pod atmosferskim utjecajem; to može dovesti do sezonskih promjena na strukturi i do puknuća što je posve normalno i prihvatljivo sve dok nije narušena struktura cjelovitosti cijele konstrukcije.

 

11. Pregledajte rukohvate i držače na istrošenost. Ovo podrazumijeva i provjeru vijaka i držača te provjeru rubova , prijeloma i napuknuća. Da biste spriječili nesreću, prilikom utvrđivanja oštećenja, zamijenite dijelove.

 

12. Provjerite da li su sigurni svi drugi nosači te da među njima nema pretjeranog pomicanja koja mogu dovesti do prignječenja prstiju. Oštećene ili nedostajuće priključke odmah zamijenite/nadomjestite.

 

13. Provjerite površinu za ublažavanje padova da nije previše nabijena, oštećena ili prljava te da nema oštrih predmeta. Uklonite i očistite, prema potrebi.

 

14. Provjerite stanje geotehničkih sidra i tobogana (podnožja). Da biste to utvrdili možda će biti neophodno iskopati dio osnovice i ukloniti dio materijala za ublažavanje padova. Ako je geotehničko sidro oštećeno uslijed hrđe ili gubitka prianjanja ili postoji pomicanje zbog lošeg stanja betonske osnovice, razmislite o zamjeni osnovice ili podnožja ili ponovno namjestite vijke geotehničkog sidra. Također, provjerite moguće izbočine (nestabilnosti ili pomicanja) podnožja. Napunite i prekrijte podnožja kako ne bi ostala nepokrivena. Uzmite u obzir  se beton prije mora osušiti. Ovisno o vrsti betona, to može potrajati 48 sati.

 

C. Godišnji glavni pregled i korektivno održavanje (najmanje jednom godišnje)

 

15. Ponovno obojite i/ili zamijenite metalne dijelove koji pokazuju znakove korozije. Pobrinite da boja nije otrovna te da je sigurna za djecu. Slijedite upute i upozorenja proizvođača.

 

16. Sve drvene komponente treba provjeriti. Posebnu pozornost posvetite mjestima koja su osnova za statičku stabilnost konstrukcije. Strukturalno oštećene i/ili propale drvene dijelove treba odmah zamijeniti. Manja oštećenja mogu se popraviti sa odobrenim sredstvima za zaštitu kako biste održali dugi radni vijek drvenih materijala. Posebnu pozornost obratite na drveni materijal koji je u direktnom kontaktu sa zemljom.

 

17. Grubi rubovi koji su posljedica tijeka vremena ili opće uporabe trebaju se obraditi brusnim papirom srednje granulacije.

 

18. Tretiranje sredstvima za zaštitu ili korištenje boje imate će, s vremenom, posljedicu da će izblijediti i/ili nestati. Ako je nužno, drvene dijelove možete ponovno obojiti koristeći odobrenu boju na bazi vode, sredstva za zaštitu ili mikroporozne premaze. Štititi drveni materijal od UV djelovanja te spriječiti napuknuća i uvijanja. Pobrinite se da korišteni materijali nisu otrovni i da su sigurni za djecu prema uputama proizvođača.