Da bi dječja igra bila bezbrižna

 

Da bi dječja igra bila bezbrižna, a da su istovremeno i roditelji sigurni da se ta igra neće pretvoriti u tragediju, čemu na žalost nerijetko svjedočimo, igračke i dječja igrališta moraju biti sigurna. U Europi se, kad je o našem okruženju riječ, ulažu veliki napori, u prvom redu da se stvori adekvatan pravni okvir za to područje, a s druge strane, proizvođači koji računaju na tržišni uspjeh poduzimaju niz mjera da bi svoje proizvode učinili u potpunosti sigurnima.

Dječja igrališta možemo podijeliti u ona koja su javnog karaktera (tzv. javna igrališta ili igrališta za javne površine) te igrališta namijenjena za privatne potrebe (za nejavne površine ili privatna igrališta, vrtna igrališta). I na jedna i druga se odnosi određena pravna regulativa koja se mora poštivati.

Tzv. javna igrališta, a to su igrališta na javnim površinama, uz škole, vrtiće, kampove, ugostiteljske objekte, sportske klubove i tzv. family hotele, moraju biti izgrađena sukladno europskoj normi EN-1176:2008. Radi se nizu sigurnosnih zahtjeva i pravila kojima mora biti udovoljeno kod njihove proizvodnje, ali i kasnije kod postavljanja i održavanja. Ova norma sada ima oznaku i kao HRN, što znači da je preuzeta u republici Hrvatskoj. Svi imatelji (vlasnici) ovih igrališta moraju igrališta postaviti i kasnije održavati prema najstrožim standardima.

Postoje i igrališta namijenjena za privatne prostore, a to su svi drugi osim prije navedenih. I na takva privatna igrališta odnosi se odgovarajuća norma, a  to je EN-71. Radi  se o sigurnosnim zahtjevima za tzv. privatna igrališta, a obuhvaćaju drvenu građu (konstrukciju) te pojedine komponente i neka tehnička rješenja (npr. zaštita od ozljeđivanja, sidrenje i sl.).

Suprotno navodima iz komercijalnih oglasa, čak i "stručnim tumačlenjima" pojedinih hrvatskih proizvođača ili registriranih certifikacijskih kuća, primjena normi je dobrovoljna „te se sukladnost s bitnim zahtjevima propisa može provoditi primjenom normi ili bez njihove primjene“. To izrijekom stoji u „Vodiču o sigurnosti dječjih igrališta“ koji je izdalo Ministarstvo gospodarstva (str. 12., prosinac 2015.).  Dakle, proizvođač može staviti na tržište dječje igralište bez da ima certifikat o udovoljavanju određenoj normi, ali će morati dokazati da takav proizvod ipak udovoljava bitnim zahtjevima iz Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (vidjeti i: Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače i Direktivu 2009/48/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. lipnja 2009. godine o sigurnosti igračaka) i za to će morati snositi troškove. A tko će to riskirati? Osim toga, koji će trgovac riskirati da stavi na tržište proizvod koji ne prati odgovarajući certifikat? Vjerojatno nitko ozbiljan.

Grama za sada ima u ponudi dječja igrališta JUNGLE GYM i TRIGANO JARDIN namijenjena isključivo za privatne površine. Njihovi proizvođači imaju jamstva odgovarajućih certifikacijskih kuća da ti proizvodi udovoljavaju spomenutim zahtjevima odnosno normama.

Save

Save

Natrag na novosti