INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.

Dr. Ivana Novaka 11, 40000 ČAKOVEC

OIB: 47782362413

u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve važeće zakone i druge propise.

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je naš prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Voditelj obrade osobnih podataka

TVORNICA STOČNE HRANE d.d. (u daljnjem tekstu: TSH) je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. TSH kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

TSH, u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka.

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne osobne podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)
 • podatke vezane uz korištenje TSH programa vjernosti
 • podatke vezane uz korištenje web trgovine www.grama-trgovina.com; www.djecjaigralista.hr i www.tobogan.hr.
 • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

TSH prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze, a i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (Vašu) izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 • prodaja roba i usluga
 • prodajne i marketinške aktivnosti TSH
 • administriranje ugovornog odnosa
 • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • dostave naručene robe
 • druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja TSH.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
 • obavještavanje o mogućnostima korištenja TSH programa vjernosti
 • sprječavanje i otkrivanje prijevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

Pristup osobnim podacima

TSH poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama TSH.

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je TSH prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje TSH.

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora TSH ili nadležnom državnom tijelu.

TSH svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

 • poštom na adresu Tvornica stočne hrane d.d., PC Gra-ma ČAKOVEC, Zrinsko-Frankopanska 15, 40000 ČAKOVEC, s naznakom: „Obrada osobnih podataka“
 • putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu TSH registrirane e-mail adrese na obradaop@tsh-cakovec.hr
 • putem web-forme na stranici www.grama-trgovina.com

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima TSH omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog TSH, prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo:

 • 11 + 1 godina podaci iz poslovnih odnosa – račun, ugovor, svi računovodstveni podaci i sl. (zakon, podzakonski propis, opći akt)
 • 10 godina - zahtjevi za naknadu štete računajući od dana nagodbe ili pravomoćnosti presude
 • 1-5 godina podaci iz poslovnih odnosa (ugovor o prodaji robe) vezani na reklamacije u trgovini, ovisno o trajanju garancije koja prati robu
 • 1 godina - pritužbe potrošača
 • do gašenja/zatvaranja profila - osobni podaci korisničkog profila
 • 2 godine – svi ostali slučajevi (npr. upiti, ponude i dr.).

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

 • slanjem elektroničke pošte na obradaop@tsh-cakovec.hr
 • pisanim putem na adresu: Tvornica stočne hrane d.d., PC Gra-ma ČAKOVEC, Zrinsko-Frankopanska 15, 40000 ČAKOVEC, s naznakom: „Obrada osobnih podataka“
 • putem web obrasca koji se nalazi na www.grama-trgovina.com
 • pozivom na telefon 040 328 470.

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran, a korisnik kao inicijator identificiran.

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

TSH redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama (vidjeti u poglavlju: Osobni podaci koje skupljamo). Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge dostava i povrata

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe TSH prikuplja sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa isporuke
 • broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • informacije o adresi za isporuku

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane TSH za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Uvjeti obrade osobnih podataka za članstvo u TSH klubu vjernosti

Prijava u članstvo TSH program vjernosti je dobrovoljno i ostvaruje se prijavom putem web obrasca koji se nalazi na stranici www.grama-trgovina.com Prava i obveze vezane uz članstvo u TSH programu vjernosti opisani su u Općim uvjetima korištenja TSH programa vjernosti.

Obrada osobnih podataka prikupljenih prilikom prijave u članstvo TSH programa vjernosti provodi se u skladu s postupcima opisanim ovim Informacijama o obradi osobnih podataka. Osim osobnih podataka prikupljenih prilikom postupka prijave u članstvo TSH programa vjernosti, TSH prikuplja i obrađuje podatke vezane uz kupnju roba i usluga, a u skladu s pravima i obvezama iz uvjeta korištenja TSH programa vjernosti.

Vaši podaci prikupljeni pri prijavi u članstvo TSH program vjernosti biti će povezani s vašim profilom u web shopu TSH kao i otvorenim kupcima u informatičkom poslovnom sustavu TSH.

Korisnik TSH programa vjernosti ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka opozivom svoje izjave o suglasnosti. U tom slučaju prestaje biti korisnikom programa vjernosti i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.

TSH zadržava pravo obrade osobnih podataka korisnika TSH programa vjernosti nakon povlačenja privole u mjeri koja je nužna radi poštovanja pravnih obveza kao i obveza proizašlih iz odnosa TSH i korisnika programa vjernosti.

Kolačići ("cookies") i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). TSH koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža TSH web trgovina. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web trgovini kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi TSH web trgovini pojedine funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

Newsletter i uporaba osobnih podataka za marketing

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Svi registrirani korisnici TSH web shopa, u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti Newsletter.

Za isporuke Newslettera TSH može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju TSH istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti.

TSH neće korisničke kontakt podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju i pod uvjetima koji je naveden u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje TSH Newslettera, kao kupac ili korisnik, od nas može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam osobno inicirao. Uz navedeno, TSH će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

Završne odredbe

Na ove Informacije o obradi osobnih podataka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Izjave o privatnosti, objavljene na grama.com.hr, osim onih odredaba koje su u suprotnosti s Informacijama.

Ove se Informacije mogu povremeno mijenjati ili dopunjavati u svrhu usklađenja sa stvarnim stanjem ili s važećim propisima. U slučaju ključnih izmjena poduzeti ćemo odgovarajuće mjere da vas sa njima upoznamo.

Zadnja revizija: 24.05.2018.